Výroční schůze

5. březen

Výroční schůze není pro nás jen bilancování a plánování,  ale také oslava MDŽ a hlavně možnost prožít příjemné odpoledne s dobře naladěnými lidmi.
  Letos nám přišly k svátku zahrát děvčata ze školní družiny.  Všem ženám se vystoupení moc líbilo a nakonec jsme od nich dostaly vlastnoručně vyrobená přáníčka.  Děkujeme děvčatům za krásné písničky i přednes veršů, paní Janě Polákové, která s nimi pásmo připravila, jejich rodičům za doprovod, dětem z družiny za přáníčka a hlavně všem za čas, který nám v sobotu věnovali.  Další díky patří paní Ivě Šmaterové , která nám vždy ochotně přijde zahrát  a zazpívat, my se k ní občas jen nesměle přidáme. A všem holkám, které se podílí nejen na přípravě " výročky", ale i ostatních akcí. A nesmím zapomenout na naše muže,  kteří nás podporují, doprovázejí i rozveselují. Bilancovat nebudu, to si vždy průběžně můžete přečíst na těchto stránkách.  A co jsme tedy naplánovaly ? V dubnu bychom rády s košťaty strašily na koupališti, v květnu pomáhaly při prodeji "žlutých  kvítků ", zajely si za květinami,  v červnu si zasportovaly s dětmi  a před prázdninami si zaplavaly. Tohle všechno nezvládneme samy, proto opět doufáme ve vzájemnou spolupráci se všemi dobrými lidičkami. Jmenovat nebudu, abych na někoho nezapomněla, ale už předem děkuji .
Za všechny naše členky přeji nádherné jaro !!!

Fotogalerii otevřete kliknutím na pozvánku