Výroční schůze

11. březen - fotogalerie zde
Začátkem března se pravidelně scházíme v přísálí kulturního domu na tzv. výroční schůzi. I letos tomu nebylo jinak.  Probraly jsme minulý rok, plány na nejbližší týdny, ale hlavně jsme slavily MDŽ.  Děti ze školní družiny pro nás vyrobily malé dárečky, Adélka Houdková nám zahrála pro potěšení na flétnu . Měly jsme velkou radost a děkujeme dětem a paní Janě Polákové za krásné překvapení, díky patří i paní Šmaterové , která hrou na harmoniku přispěla k dobré náladě. Odpoledne pak patřilo promítání fotek z našich akcí, které provázely výbuchy smíchu. Budeme se proto snažit, aby se Vám i nadále s námi líbilo.